عطایی

خ. انقلاب، خ. اردیبهشت، چهارراه لبافی‌نژاد، نبش ک. درخشان، پ. 1، ط. اول

66965107-8

رمان‌های نشر عطایی تعداد : ۲۳
نویسنده :‌ سیلویا ناسار
ناشر : عطایی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ ویلکی کالینز
ناشر : عطایی
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ یاسمینا رضا
ناشر : عطایی
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ منصوره حسینی
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ فواد فاروقی
ناشر : عطایی
۴/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ باری وود
ناشر : عطایی
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ براد ثور
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ هاشم حسینی
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ محمد محمدعلی
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ ماکس ارلیش
ناشر : عطایی
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ پل ساسمن
ناشر : عطایی
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ یاسمینا رضا
ناشر : عطایی
۴/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیما رفیعی
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ خسرو معتضد
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ نصرت مدرس
ناشر : عطایی
۴/۱ از ۵
ناشر : عطایی
۳/۳ از ۵
۳
ناشر : عطایی
۳/۲ از ۵
ناشر : عطایی
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ یاور امید
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ پما چودرون
ناشر : عطایی
۴/۳ از ۵
۱
ناشر : عطایی
۳/۸ از ۵
ناشر : عطایی
۰ از ۵
نویسنده :‌ رویا وهمی
ناشر : عطایی
۴ از ۵
۱