روزگار نو

رمان‌های نشر روزگار نو تعداد : ۳۱
نویسنده :‌ هانا فالادا
۳/۹ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ ویرجینیا وولف
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ مارگارت دربل
۴/۳ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ ترومن کاپوتی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
۴ از ۵
۲ ۱
۲ از ۵
نویسنده :‌ کینگزلی آمیس
۳/۵ از ۵
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ جوزف کنراد
۳/۲ از ۵
۴ ۴
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ساکی
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ هربرت جرج ولز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پریمو لوی
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ مارسل پروست
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنجلا کارتر
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ویرجینیا وولف
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آبراهام لینکلن
۴/۵ از ۵
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۰ از ۵
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ ریموند چندلر
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
۳/۶ از ۵
۱
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ وودهاوس
۴/۲ از ۵
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ کارسون مک کالرز
۴ از ۵
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ سال بلو
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ جیمز
۳/۴ از ۵