کلماتی که احساس را توصیف می‌کنند خیلی مبهم‌اند؛ باید از کاربرد آن‌ها اجتناب کرد و به شرح اشیا، انسان‌ها و خود اکتفا کرد، در واقع شرح وفادارانه‌ی وقایع.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۵۴
hedgehog
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۲۵
Mary Daisy Dinkle
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۰
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، ساعت ۰۵:۳۳
shamloom
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۹
Mehrdad
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۴