۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۰
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۷
jhamid93
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۰
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۱
fari frj
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۴ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۲۱
shamloom
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۵ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۸
zahralabbafan
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۱
parastooo
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۴
Moses
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۰
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۲۸