آدم باید خیلی ذلیل باشد که حسرت سال‌های به خصوصی از عمرش را بخورد. ماها می‌توانیم با رضایت خاطر پیر شویم.
مگر دیروز آش دهن سوزی بود؟ یا مثلا پارسال؟ عقیده ات غیر از این است؟
افسوس چه را بخوریم؟ ها؟ جوانی؟
ما هرگز جوان نبودیم!
۱۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۱
damir
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۱
hedgehog
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۳
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۹
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۴۶
parastooo
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۲
amitis
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۰
kafebook
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۵۶
zahralabbafan
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸
Pouriya_da
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۵
Moses
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۵
hr_alinejhad
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۲