۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۹
Ali
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۲
kafebook
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۶
parastooo
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۵
jhamid93
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۷
Parviz
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۶
كتابخانه گوگولي
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۵
💟💟💟
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۹