۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۹
Ali
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۲
kafebook
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۶
parastooo
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۴
fari frj
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۱۵
jhamid93
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۷
Parviz
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۶
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۵
💟💟💟
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۹