۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۳۹
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۲
kafebook
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
parastooo
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۴
fari frj
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۴۵
jhamid93
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷
Parviz
‫۱ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۲۳:۱۶
كتابخانه گوگولي
‫۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۵
💟💟💟
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۲۹