همش‌اش مسئله تخیل است. مسئولیت ما از قدرت تخیل شروع می‌شود. درست همانطور است که ییتس می‌گوید: مسئولیت از رویا آغاز می‌شود. این موضوع را وارونه کنید، در این صورت می‌شود گفت هرجا قدرت تخیل نباشد، مسئولیتی در بین نیست.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
damir
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۲
hedgehog
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۰۳
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳
notation69
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۷
jhamid93
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷
Mehrdad
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۳
Parviz
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲