زمان همه چیز را از یاد آدم می‌برد. حتی خود جنگ و مبارزه‌ی مرگ و زندگی که مردم آن را از سر گذراندند حالا انگار که به گذشته دور تعلق دارد. چنان در مسائل روزمره درگیریم که حوادث گذشته مثل ستارگان کهنسالی که سوخته‌اند، دیگر در مدار ذهن ما قرار نمی‌گیرند.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۷
nakata
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
damir
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۸
amitis
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۰
kafebook
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۳
jhamid93
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۷
tavani
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۶
parastooo
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۲