وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست، لطفش به این است که بی حکمت و پرس و جو بدهی. اگر حکمتش را بدانی به خاطر حکمت داده ای، نه به خاطر لوطی کری
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۵
Faeze
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰
saeid51
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
Ali
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۷
hedgehog
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۶
parastooo
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
notation69
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۶
zahralabbafan
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۵۴