وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست، لطفش به این است که بی حکمت و پرس و جو بدهی. اگر حکمتش را بدانی به خاطر حکمت داده ای، نه به خاطر لوطی کری
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۵
Faeze
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۰
saeid51
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۷
Ali
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۷
hedgehog
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۴۶
parastooo
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
notation69
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۶
zahralabbafan
‫۶ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۵۴