وقتی رفیق آدم چیزی از آدم خواست، لطفش به این است که بی حکمت و پرس و جو بدهی. اگر حکمتش را بدانی به خاطر حکمت داده ای، نه به خاطر لوطی کری
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۵
Faeze
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۰
saeid51
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۴۷
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۴۷
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۱۶
parastooo
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۰
notation69
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۶
zahralabbafan
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۲۴