۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۹
Mehrdad
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۵
hedgehog
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۳
jhamid93
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲
Mehrabad
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲
Gandalf
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۳
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۶
333Meisam
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۵