۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۹
Mehrdad
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۵
hedgehog
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۳
jhamid93
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲
Mehrabad
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲
Gandalf
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۳
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۶
333Meisam
‫۲ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۵