۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۹
Mehrdad
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۵
hedgehog
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۳
jhamid93
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲
Mehrabad
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲
Gandalf
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۳
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۶
333Meisam
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۵