۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۹
Mehrdad
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۵
hedgehog
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۲۳
jhamid93
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۵:۳۲
Mehrabad
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۴۲
Gandalf
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۳
Reyhaneh8
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۵۶
333Meisam
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۵