عابرها از جلوی مغازه رد می‌شوند. حتا نگاهی هم به کتاب‌های توی ویترین نمی‌کنند. حق با فروید است، "انسان وقتی به چیزی واکنش نشان می‌دهد که یکی از حس‌های پنج‌گانه‌اش تحریک شود. کتاب به تنهایی هیچ‌کدام از این حس‌ها را تحریک نمی‌کند." البته اصل جمله را پدرم گفته. من فقط با نظریات فروید ترکیبش کرده‌ام.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۳۵
Mehrdad
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۲:۲۹
holy.mary
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۰
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۶
Faeze
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۴۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۴۲
jhamid93
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۷:۰۲