دوست واقعی مثل کتابی است که هروقت زمینش بگذاری، می‌توانی بعد از یک هقته یا حتی دو سال، دوباره دست بگیری و ادامه اش را بخوانی
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۵۹
docharane
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۰۱
Ali
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۴:۴۵
jhamid93
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۶:۰۶
holy.mary
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۱۸
hedgehog
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۰۲
Somayeh97
‫۶ ماه قبل، جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۴۵
zahralabbafan
‫۵ ماه قبل، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۲