دوست واقعی مثل کتابی است که هروقت زمینش بگذاری، می‌توانی بعد از یک هقته یا حتی دو سال، دوباره دست بگیری و ادامه اش را بخوانی
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۲۹
docharane
‫۴ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۱
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵
jhamid93
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۶
holy.mary
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۴۸
hedgehog
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۲۱:۳۲
Somayeh97
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۵
zahralabbafan
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۴۲
HouriehEbrahimi
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، ساعت ۰۷:۱۲