وجود انسان، از مدت‌ها پیش کاملا زیادی و بی مورد شده! تقصیر خودشان است خب! دنیا را به مرحله ای رسانده اند که دیگر جایی برای همنوعانشان باقی نمانده.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱۵ روز قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۳
holy.mary
‫۱۴ روز قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۴
hedgehog
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۲
Ali
‫۱۳ روز قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۴
Mehrabad
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶
Elham
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۰