وجود انسان، از مدت‌ها پیش کاملا زیادی و بی مورد شده! تقصیر خودشان است خب! دنیا را به مرحله ای رسانده اند که دیگر جایی برای همنوعانشان باقی نمانده.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۳
holy.mary
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۴
hedgehog
‫۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۲
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۴
Mehrabad
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۶
Elham
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۲۰