۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
solveig
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۰
jhamid93
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۲
Faeze
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۱
Ali
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۰۴
saeid51
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۴
Mehrabad
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶
Elham
‫۳ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۰
💟💟💟
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۵۶