۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۶
Arashkh1984
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱
Ali
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۴
holy.mary
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۳
saeid51
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۴
Mehrabad
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶
Elham
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹