۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
jhamid93
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۶
Arashkh1984
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱
Ali
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۴
holy.mary
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۳۳
saeid51
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۴
Mehrabad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۶
Elham
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Fahimeh_96
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸