من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۷
amitis
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۴
TheSaba
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲
Ali
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۲
Mahkame
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۳
holy.mary
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۵
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۱
💟💟💟
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۲
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۹