من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۷
amitis
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۴
TheSaba
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲
Ali
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۲
Mahkame
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۳
holy.mary
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۵
hedgehog
‫۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۱
💟💟💟
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۲