من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۷
amitis
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۴
TheSaba
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۲
Mahkame
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۳
holy.mary
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۵
hedgehog
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۱