من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
amitis
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۴
TheSaba
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۲
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۳
holy.mary
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۵
hedgehog
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۱
💟💟💟
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۴