من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۷
amitis
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۴
TheSaba
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۵۲
Ali
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۰۲
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۳۳
holy.mary
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۵
hedgehog
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۱
💟💟💟
‫۵ ماه قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۴