من آدم حسودی نیستم، اگر کسی دوستت دارد حتما به تو وفادار می‌ماند، اگر آنقدر دوستت ندارد که با تو بماند، پس اصلا ارزشش را ندارد.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۷
amitis
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۴
TheSaba
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲
Ali
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۲
Mahkame
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۳
holy.mary
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۵
hedgehog
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۱
💟💟💟
‫۲ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۲۲
R_Aliabadi
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۳۹