مجتبی ویسی

مجتبی ویسی

رمان‌های ترجمه شده توسط مجتبی ویسی تعداد : ۱۳
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۳۵ ۱۱
نویسنده :‌ پل هاردینگ
ناشر : مروارید
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ شرمن الکسی
ناشر : مروارید
۴ از ۵
۱
ناشر : ثالث
۴/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ چزاره پاوزه
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ کاترین پورتر
ناشر : ثالث
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ اومبرتو اکو
ناشر : مروارید
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ اسپایک میلیگن
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پیتر کری
ناشر : افق
۳/۴ از ۵
ناشر : آموت
۳ از ۵
نویسنده :‌ دان دلیلو
ناشر : بوتیمار
۰ از ۵
نویسنده :‌ دبیگو مارانی
ناشر : آموت
۰ از ۵
۲
ناشر : ثالث
۳/۷ از ۵