آنتونیو تابوکی

آنتونیو تابوکی

Antonio Tabucchi
Pisa

آنتونیو تابوکی از نویسندگان ایتالیایی است. وی استاد زبان و ادبیات پرتغالی در دانشگاه سی ینای شهر فلورانس و مترجم آثار فرناندو پسوآ به ایتالیایی بوده است. آنتونیو تابوکی در ۲۴ سپتامبر ۱۹۴۳ میادی در شهر پیزا در شمال ایتالیا به دنیا آمد . او در پاریس با اشعار فرناندو پسوا، شاعر و نویسنده تاثیرگذار پرتغالی آشنا شد. پس از آن بود که به پرتغال و ادبیات این کشور علاقه‌مند شد و بسیاری از آثار پسوا را به زبان ایتالیایی ترجمه کرد. آنتونیو تابوکی از منتقدان سرسخت سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا بود و از هیچ فرصتی برای انتقاد کردن از او پرهیز نکرد. برخی از کارهای او به فیلم برگردانده شده اند. او همچنین از موسسان پارلمان بین‌المللی نویسندگان به شمار می رود. پیش از بازنشستگی او استاد زبان پرتغالی در دانشگاه سیه‌نا ایتالیا بود. شخصیت های کتاب های او آدم های مهمی نیستند و معمولاً از بطن جامعه هستند، آدم‌هایی با ظاهر معمولی و درد و رنج های زندگی روزمره. کتاب های او در مذمت فاشیسم و حکومت راستگرایان است و خود او هم در سخنان خود بارها گفته که هر جامعه ای برای رسیدن به دموکراسی، باید هشیار و گوش به زنگ باشد.


رمان‌های آنتونیو تابوکی تعداد : ۱۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : نگیما
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۲ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : روزآمد
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
۴ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : نگیما
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : نگیما
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : آزادمهر
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آنتونیو تابوکی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵