• از مجموع ۳۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'تهوع' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۲۱ رو بدست آورده.
۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴ را داده‌ند.
• رمان 'تهوع' در کتاب‌خانه‌ی ۱۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
mhsnrb
mhsnrb
۹ روز پیش

غزال
غزال
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

Aliicy
Aliicy
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

madjid
madjid
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

amirriazi
amirriazi
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

Moses
Moses
۳۰ اسفند ۱۳۹۵

salehnick
salehnick
۹ اسفند ۱۳۹۵

sina
sina
۷ اسفند ۱۳۹۵

Munet
Munet
۳ اسفند ۱۳۹۵

saharjafari00
saharjafari00
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

fahad
fahad
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

mahlaVKiyan
mahlaVKiyan
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

ghami
ghami
۲۱ دی ۱۳۹۵

Arathorn
Arathorn
۱۱ آبان ۱۳۹۵

Hawmmed
Hawmmed
۷ آبان ۱۳۹۵

shamloom
shamloom
۲۵ مهر ۱۳۹۵

HamedPa
HamedPa
۲۳ فروردین ۱۳۹۵

Mary Daisy Dinkle
Mary Daisy Dinkle
۹ فروردین ۱۳۹۵

ahlam
ahlam
۲۶ مهر ۱۳۹۴

sekoutekavir
sekoutekavir
۱۰ خرداد ۱۳۹۴

batreaceh
batreaceh
۲۴ فروردین ۱۳۹۴

mo05i
mo05i
۷ فروردین ۱۳۹۴

parastooo
parastooo
۸ بهمن ۱۳۹۳

Great20
Great20
۳ دی ۱۳۹۳

Elham
Elham
۷ آبان ۱۳۹۳

pari sa
pari sa
۱۴ خرداد ۱۳۹۳

Mehraban
Mehraban
۲۶ اسفند ۱۳۹۲

baktash
baktash
۱۹ اسفند ۱۳۹۲

Leili Nour Shams
Leili Nour Shams
۹ دی ۱۳۹۲

billy anger
billy anger
۲۵ آذر ۱۳۹۲

Forte
Forte
۲۲ مهر ۱۳۹۲

mohsenserajian
mohsenserajian
۱۲ خرداد ۱۳۹۲