وانمود می‌کنم کر و لالم. اون طوری مجبور نمی‌شدم با کسی حرفای احمقانه‌ی بی خودی بزنم. اگه کسی می‌خواست باهام حرف بزنه باید حرفشو رو یه تیکه کاغذ می‌نوشت می‌داد دستم. بعد یه مدتم از این کار خسته می‌شدن و من باقی عمرم از شر حرف زدن خلاص مبودم
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۲۶
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۱
Faeze
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۴۳
hedgehog
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۸
damir
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۲۱
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
saeid51
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
parastooo
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
Mahkame
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۲
Pouriya_da
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۵
jhamid93
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۳۱