هنوز نمرده بودم، ولی داشتم به‌سرعت می‌گندیدم. کی توی این وضعیت نبود؟
همه‌مان مسافر این کشتی سوراخ بودیم و دل‌مان هم خوش بود که زنده‌ایم.
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۷
damir
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Elham
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۴
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
holy.mary
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳
shila95sh
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۵
zahralabbafan
‫۵ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۴
MAMADJAVID
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۴
Mehrabad
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۱
saeid51
‫۳ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۳
Parviz
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲