هنوز نمرده بودم، ولی داشتم به‌سرعت می‌گندیدم. کی توی این وضعیت نبود؟
همه‌مان مسافر این کشتی سوراخ بودیم و دل‌مان هم خوش بود که زنده‌ایم.
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۷
damir
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Elham
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۴۴
Mohamadzabie
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۰
holy.mary
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۳
shila95sh
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۱۵
zahralabbafan
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۴۴
MAMADJAVID
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۴۴
Mehrabad
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۰۱
saeid51
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۳
Parviz
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۲