دلم می‌خواهد ما بچه‌های ایران با بچه‌های هند، اصلا با بچه‌های آسیا، نه چرا بچه‌ها را از هم جدا کنیم، اصلا همه بچه‌های دنیا، دست
همدیگر را بگیریم، توی دنیایی هر چند خیالی و رنگارنگ بچرخیم و واژه‌های مشترک را با هم فریاد بزنیم: "دنیا، زندگی، دوست، محبت"
۱۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۴۲
damir
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۲
holy.mary
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۵۹
Roodabe
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۳۲
nima.mhdi
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۰
Mohamadzabie
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۱
jhamid93
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۰
Elham
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۲
usef24
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۴ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۳۸
amitis
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹
parastooo
‫۷ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۵
Pouriya_da
‫۷ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۴
neneg
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۴
Baharan62
‫۴ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۹
💟💟💟
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۴۱