گالیله: به خلاف تصور همگان، جهان با عظمت با همه صورت‌های فلکیش به دور زمین ناچیز ما نمی‌گردد.
ساگردو: پس یعنی همه این‌ها فقط ستاره است؟ پس خدا کجاست؟
گالیله: مقصودت چیست؟
ساگردو: خدا! خدا کجاست ؟
گالیله: آن بالا نیست. همان طور که اگر موجوداتی در آن بالا باشند و بخواهند خدا را در اینجا پیدا کنند، در زمین گیرش نمی‌آورند.
ساگردو: پس خدا کجاست ؟
گالیله: من که در الهیات کار نکرده ام. من ریاضی دانم.
ساگردو: قبل از هر چیز تو آدمی. و من از تو می‌پرسم که در دستگاه دنیایی تو، خدا کجاست؟
گالیله: یا در ما یا هیچ جا
۱۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۴
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۵
Roodabe
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۵۶
parastooo
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۵
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۶
holy.mary
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۴۴
Mohamadzabie
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۰
Mehrdad
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۲۴
sina
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۱
Pouriya_da
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۴
moinshadow
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۱۶