یک بار مرد بزرگی که گویی به یک نظر درد مرا دریافته بود، به من گفت: "سعی کن چیزی را دوست بداری. فرقی هم نمی‌کند چه چیز. خدا، زن، موسیقی، حتا مشروب یا تریاک. ولی یک چیزی را دوست بدار!"
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۵۸
afshin
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۴
Elham
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۱۴
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۰
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۲۱
zahralabbafan
‫۲ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۸