یک بار مرد بزرگی که گویی به یک نظر درد مرا دریافته بود، به من گفت: "سعی کن چیزی را دوست بداری. فرقی هم نمی‌کند چه چیز. خدا، زن، موسیقی، حتا مشروب یا تریاک. ولی یک چیزی را دوست بدار!"
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
atena1987
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۲:۲۸
afshin
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۷:۰۴
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۴
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۳۰
hedgehog
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۰۰:۵۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۸