۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۶
Elham
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۰
nnegg
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۵
holy.mary
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۹
jhamid93
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۱۰
hossein_rbt
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۱۱
Mehrabad
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۱۴
💟💟💟
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۶