۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۶
Elham
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰
nnegg
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۵
holy.mary
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۹
jhamid93
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
hossein_rbt
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Mehrabad
‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۴
💟💟💟
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۶
neneg
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۹
yalanchy
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۲۴