۱۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۶
Elham
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۰
nnegg
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۵
holy.mary
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۹
jhamid93
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۰
hossein_rbt
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Mehrabad
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۴
💟💟💟
‫۲ سال قبل، دو شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۶
neneg
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۹
yalanchy
‫۱۵ روز قبل، پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۰۹