پیشنهادهایی برای نمایشگاه کتاب ۱۳۹۶

پیشنهادهایی برای نمایشگاه کتاب ۱۳۹۶ تعداد : ۲۹
۱ بازمانده روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲ دفتر بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ سور بز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶ کتاب‌فروش خیابان ادوارد براون
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷ پروژه رزی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹ ریگ روان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۰ سرگذشت هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۱ دفتر خاطرات پسر لاغرو دفترچه یادداشت گرگ هفلی
۱۲ دوست بازیافته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۳ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۴ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۵ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۶ ماجرای عجیب سگی در شب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۷ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۸ کافکا در کرانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۹ بامزه در فارسی (متن کامل)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۰ کنستانسیا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۱ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۲ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۳ یه چیزی بگو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۴ ننه دلاور و فرزندان او (گزارش جنگ‌های 30 ساله) نمایش‌نامه
۲۵ دنیای کوچک دن کامیلو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۶ فارنهایت 451
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۷ بریت ماری این‌جا بود
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۸ شکسپیر و شرکا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۹ رها در باد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۲۹
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۲۹

کاربران لیست