چارلز دیکنز

چارلز دیکنز

Charles John Huffam Dickens
Portsmouth

چارلز جان هوفام دیکنز، برجسته‌ترین رمان‌نویس انگلیسی عصر ویکتوریا و یک فعال اجتماعی توانمند بود. به عقیدهٔ جیمز جویس - نویسندهٔ بزرگ معاصر- از شکسپیر به این سو، دیکنز تأثیر گذارترین نویسنده در زبان انگلیسی بوده‌است. از او برای داستان‌سرایی و نثر توانگرش و خلق شخصیت‌های به یادماندنی، بسیار تحسین به عمل آمده‌است. دیکنز در طول زندگی خویش، محبوبیت جهانی بسیاری کسب کرده‌است. از آثارش می‌توان، «دیوید کاپرفیلد»، «آرزوهای بزرگ»، «الیور تویست» و «داستان دو شهر» را نام برد.


رمان‌های چارلز دیکنز تعداد : ۲۹
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : آرمان
۴/۳ از ۵
۱۱۰ ۱۰۹
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : به‌سخن
۳/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۳/۸ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : افق
۴/۷ از ۵
۱ ۳
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : آرمان
۴/۲ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : گوتنبرگ
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : به‌سخن
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : افق
۴/۳ از ۵
۶۷ ۷۰
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : نگاه
۴/۳ از ۵
۹ ۲
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۰ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : به‌سخن
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : سمیر
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : نگاه
۴/۷ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : دادجو
۳/۸ از ۵
۱۲ ۶
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : دبیر
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۷ ۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : افق
۴/۴ از ۵
۱۰۶ ۱۱۸
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۴ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : مرکز
۴ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
۰ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : افق
۴/۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۱