جیمز جویس

جیمز جویس

James Joyce
Rathgar, Dublin

جیمز آگوستین آلویسیوس جویس ‏نویسندهٔ ایرلندی بود که گروهی رمان اولیس وی را بزرگ‌ترین رمان سده بیستم خوانده‌اند. اولین اثرش دوبلینی‌ها مجموعه داستان‌های کوتاهی است درباره دوبلین و مردمش که گاهی آن را داستانی بلند و با درون‌مایه‌ای یگانه تلقی می‌کنند. جویس در خانواده‌ای متوسط در دوبلین به دنیا آمد. در مدرسه و دانشگاه دانش‌آموزی با استعداد بود. در اوایل دههٔ سوم زندگی به اروپای قاره‌ای مهاجرت کرد و در شهرهای تریسته، پاریس و زوریخ اقامت گزید. گرچه بخش بزرگی از زندگی او در بزرگسالی، بیرون از ایرلند گذشت، جهانِ پنداری او از دوبلین فراتر نرفت و شخصیت‌های کتاب‌هایش از اعضای خانواده، دوستان و دشمنان او در زمان اقامتش در دوبلین الهام گرفته شده بود. در زمان کوتاهی پس از انتشار اولیس، خود او این مساله را این گونه شفاف ساخت: «در مورد خودم، من همیشه دربارهٔ دوبلین می‌نویسم. چرا که اگر بتوانم قلب دوبلین را تسخیر کنم، می‌توانم وارد قلب تمام شهرهای جهان شوم.»


رمان‌های جیمز جویس تعداد : ۱۴
نویسنده :‌ جیمز جویس
۰ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
۰ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
۰ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : سولار
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ جیمز جویس
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : محقق
۳/۴ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۶۸ ۶۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۸۱ ۸۰
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : اساطیر
۳/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : پرسش
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : اشاره
۳/۷ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ جیمز جویس
۴ از ۵
۱