گربه‌ها موجوداتی هستند پابند عادت. معمولا زندگی منظمی دارند و اگر چیزی غیرعادی پیش نیاید، از زندگی روزمره فاصله نمی‌گیرند. چیزی که این زندگی عادی را بهم بزند، یکی دنبال جفت رفتن است و دیگری تصادف_ بهرحال یکی از این دوتا.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۱۴
hedgehog
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۸
jhamid93
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۰
parastooo
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۲۳
zahralabbafan
‫۷ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۵
tavani
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۷
Mehrdad
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۴۳
Parviz
‫۵ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۱