گربه‌ها موجوداتی هستند پابند عادت. معمولا زندگی منظمی دارند و اگر چیزی غیرعادی پیش نیاید، از زندگی روزمره فاصله نمی‌گیرند. چیزی که این زندگی عادی را بهم بزند، یکی دنبال جفت رفتن است و دیگری تصادف_ بهرحال یکی از این دوتا.
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۴
hedgehog
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۸
jhamid93
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۴۰
parastooo
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۳
zahralabbafan
‫۳ سال و ۱ ماه قبل، دو شنبه ۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۴:۴۵
tavani
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۵۷
Mehrdad
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۳:۱۳
Parviz
‫۱ سال و ۵ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱