پیمان خاکسار

پیمان خاکسار

رمان‌های ترجمه شده توسط پیمان خاکسار تعداد : ۱۹
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ فیلیپ راث
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ چارلز بوکفسکی
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۷۹ ۳۴
نویسنده :‌ چارلز بوکفسکی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۲۳ ۹
نویسنده :‌ چاک پالانیک
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۴۸ ۲۰
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۴۸ ۲۲
نویسنده :‌ فلن اوبراین
ناشر : چشمه
۳/۷ از ۵
۱۵ ۶
نویسنده :‌ جان کندی تول
۲/۹ از ۵
۱۲۵ ۷۸
نویسنده :‌ پاتریک دوویت
۲/۷ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : زاوش
۴ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ دنیس جانسون
ناشر : چشمه
۳/۷ از ۵
۴
نویسنده :‌ ویکتور پلوین
ناشر : زاوش
۳/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ پاتریک مک‌کیب
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
۴/۴ از ۵
۹۶ ۶۳
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ دان دلیلو
ناشر : چشمه
۴/۲ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۲۸ ۲۱
نویسنده :‌ گرم مک‌ری برنت
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ جان فاولز
ناشر : چشمه
۴ از ۵