شهریار وقفی‌پور

شهریار وقفی‌پور

رمان‌های ترجمه شده توسط شهریار وقفی‌پور تعداد : ۱۹
نویسنده :‌ اریک امبلر
ناشر : هرمس
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : مروارید
۲/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ دی لوئیس
ناشر : نیلوفر
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ تونی موریسون
ناشر : کاروان
۴/۶ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : قطره
۳/۲ از ۵
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : مروارید
۴/۱ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آندری کورکف
ناشر : روزنه
۳/۹ از ۵
۱ ۱
ناشر : رازگو
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : هرمس
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : هرمس
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آندره کورکوف
ناشر : نیماژ
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ میوریئل اسپارک
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ هوراس مک‌کوی
ناشر : نیماژ
۴/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : هرمس
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ ری برادبری
ناشر : نیماژ
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : نیماژ
۰ از ۵
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : قطره
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ مارسل پروست
ناشر : چترنگ
۰ از ۵