احمد محمود

احمد محمود

اهواز / Ahvâz

محمود در ۴ دی ۱۳۱۰ در شهر اهواز از پدر و مادری دزفولی الاصل به دنیا آمد و شاید همین دلیل سبب شد تا بیشتر خود را دزفولی بداند. در برخی از آثارش چون همسایه‌ها و مدار صفر درجه واژه‌ها و جملاتی به گویش دزفولی به چشم می‌خورد و نیز شخصیت «نعمت» در داستان «غریبه‌ها و پسرک بومی» از کتابی به همین نام نیز از یکی از ساکنین دزفول بنام نعمت علائی گرفته شده است که حول‌وحوش سال ۱۳۲۳ در دزفول بدست افراد ناشناحمدسی ترور می‌شود. پدر احمدمحمود در سال 1356 که در ان زمان احمدمحمود 46 ساله بود فوت کرد و مادرش در سال 1379 دو سال قبل از درگذشت خود احمدمحمود از دنیا رفت . محمود اعطا برادر کوچک تر احمدمحمود است . احمدمحمود از سال 1342 همراه خانواده اش در تهران زندگی میکرد و محمود اعطا در اهواز در خانه پدری بود


رمان‌های احمد محمود تعداد : ۱۶
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۰ از ۵
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۰ از ۵
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۰ از ۵
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۲ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳ از ۵
۵
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۵ از ۵
۴
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۸ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۹ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۲/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۲ از ۵
۶
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ احمد محمود
ناشر : معین
۳/۲ از ۵
۳