دونالد بارتلمی

دونالد بارتلمی

Donald Barthelme
Philadelphia, Pennsylvania

دونالد بارتلمی نویسندهٔ پسانوگرای آمریکایی بود. او همچنین به عنوان خبرنگار روزنامه، سردبیر مجله، مدیر موزه و استاد دانشگاه کار کرد. او یکی از بنیان‌گذاران اصلی رشتهٔ نویسندگی خلاق دانشگاه هوستون بود. دونالد بارتلمی در سال ۱۹۳۱ در فیلادلفیا به دنیا آمد. دو سال بعد خانوادهٔ او به تگزاس نقل مکان کردند، در آنجا پدر بارتلمی استاد معماری در دانشگاه هوستون شد. در همین دانشگاه بارتلمی در رشتهٔ روزنامه نگاری تحصیل کرد. او در سال ۱۹۵۳ به جنگ کره اعزام گشت و در آن‌جا در یک روزنامهٔ ارتشی کار می‌کرد. بعد از بازگشت به آمریکا تحصیلات خود را در رشتهٔ فلسفه دانشگاه هوستون ادامه داد، اما در سال ۱۹۵۷ بدون گرفتن مدرک از ادامهٔ تحصیل منصرف شد. در سال ۱۹۶۱ اولین داستان کوتاه اش را منتشر ساخت.


رمان‌های دونالد بارتلمی تعداد : ۱۳
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
۴/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : بوتیمار
۴ از ۵
تهیه کتاب برگرد دکتر کالیگری
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : نی
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : نی
۴/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : نی
۴/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : افق
۴/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : نی
۴ از ۵
تهیه کتاب زن اسیر
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : مرکز
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : مروارید
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ دونالد بارتلمی
ناشر : چنار
۴/۳ از ۵
۱ ۱