مصطفی مستور

مصطفی مستور

مصطفی مستور
اهواز / Ahvâz

مصطفی مستور در ۱۳۴۳ در اهواز به دنیا آمد. وی در سال ۱۳۶۷ در رشته‌ی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان فارغ‌التحصیل شد و دوره كارشناسی ارشد را در رشته‌‌‌‌‌‌‌‌ی زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه شهيد چمران اهواز گذراند.وی هم اکنون ساکن اهواز می‌باشد.‏‎‏ مصطفی مستور نخستین داستان خود را با عنوان دو چشمخانه خیس در سال ۱۳۶۹ نوشته و در همان سال در مجلهٔ کیان به چاپ رساند. وی نخستین کتاب خود را نیز در سال ۱۳۷۷ با عنوان عشق روی پیاده‌رو شامل ۱۲ داستان کوتاه به چاپ رساند.


رمان‌های مصطفی مستور تعداد : ۱۷
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : مرکز
۲/۴ از ۵
۱۱ ۵
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۲ از ۵
۷۰ ۲۰
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ مصطفی مستور
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۲ از ۵
۹ ۲
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۳۵ ۹
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۲ از ۵
۱۵ ۵
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۱/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۲/۱ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : مرکز
۳/۳ از ۵
۱۲۲ ۶۴
نویسنده :‌ مصطفی مستور
۰ از ۵
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
۳۱ ۱۳
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۶ ۱
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : چشمه
۳ از ۵
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
۱۱ ۲
نویسنده :‌ مصطفی مستور
ناشر : مرکز
۳/۲ از ۵
۲۴ ۷