سام شپارد

سام شپارد

Samuel Shepard Rogers IV
Fort Sheridan, Illinois

ساموئل شپارد راجرز چهارم نمایش‌نامه‌نویس، کارگردان و بازیگر آمریکایی است. از جمله فیلم‌های او می‌توان به چیزهای درست، بلک‌تورن و باندیداس اشاره کرد. او یکی از نویسندگان فیلم‌نامه فیلم پاریس، تگزاس بود. او در سال ۱۹۷۹ برای نمایش‌نامه کودک مدفون جایزه پولیتزر را دریافت کرد. سام شپارد علاوه بر نمایشنامه، داستان کوتاه هم می نویسد. در ایران مجموعه داستان خواب خوب بهشت (نشر ماهی) به انتخاب و ترجمه امیرمهدی حقیقت از او به فارسی منتشر شده است.


رمان‌های سام شپارد تعداد : ۱۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : دیگر
۰ از ۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : بیدگل
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : ماهی
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ سام شپارد
۰ از ۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : نیلا
۴ از ۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : بوتیمار
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : نیلا
۴/۷ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : افراز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : تجربه
۲/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : چشمه
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : نیلا
۳/۶ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : نیلا
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : نیلا
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : نیلا
۳/۴ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب کودک مدفون
نویسنده :‌ سام شپارد
ناشر : هرمس
۴/۸ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب کودک مدفون و غرب واقعی