کاوه میرعباسی

کاوه میرعباسی

رمان‌های ترجمه شده توسط کاوه میرعباسی تعداد : ۳۰
نویسنده :‌ کورمک مک کارتی
۴ از ۵
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : آگاه
۳/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ هوراس والپول
ناشر : قطره
۴/۱ از ۵
۲ ۱
ناشر : باغ نو
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلخو کارپانتیه
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ فرانسوا موریاک
ناشر : لوح فکر
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : نی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ خولیو کورتاسار
ناشر : نی
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نی
۴ از ۵
نویسنده :‌ آنی دالتون
ناشر : نی
۳ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۳ از ۵
۵۰ ۲۷
ناشر : نیلوفر
۳/۶ از ۵
ناشر : لوح فکر
۲/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ سیمون دوبوار
ناشر : هاشمی
۳/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژرژ سیمنون
ناشر : طرح نو
۳/۴ از ۵
۱
ناشر : باغ نو
۳/۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ ادگار آلن پو
۴/۸ از ۵
۱ ۱
۳/۷ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
۳/۷ از ۵
۴/۵ از ۵
۳/۹ از ۵
ناشر : ماهی
۳/۵ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ خوان رولفو
ناشر : ماهی
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۴ از ۵
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۴ از ۵
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۰ از ۵
۴ از ۵