پرویز داریوش

پرویز داریوش

رمان‌های ترجمه شده توسط پرویز داریوش تعداد : ۱۴
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
۴/۱ از ۵
۸ ۵
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : فردوس
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ جک لندن
۳/۹ از ۵
۲
۴/۶ از ۵
۵ ۳
ناشر : بوتیمار
۲/۵ از ۵
۴
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ سامرست موام
ناشر : اساطیر
۴/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ تئودور درایزر
ناشر : اساطیر
۰ از ۵
نویسنده :‌ گراهام گرین
ناشر : اساطیر
۰ از ۵
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : اساطیر
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : اساطیر
۳/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ایروینگ استون
ناشر : گل آذین
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ ایروینگ استون
۳/۲ از ۵
۶ ۹
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
۳/۱ از ۵
۱ ۱