شهناز مجیدی

شهناز مجیدی

رمان‌های ترجمه شده توسط شهناز مجیدی تعداد : ۱۹
نویسنده :‌ جان گریشام
ناشر : شادان
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ جودیت گلد
ناشر : شادان
۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : روشا
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : شادان
۴/۷ از ۵
۲ ۴
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : روشا
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ایریس جوهانسن
ناشر : علی
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ جین آن کرنز
ناشر : شادان
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : شادان
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : شادان
۴/۱ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ الیزابت آدلر
ناشر : علی
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : شادان
۳/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : روشا
۴/۱ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ هیلاری نورمن
ناشر : روشا
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : روشا
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : روشا
۳/۷ از ۵
۱ ۴
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : روشا
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : روشا
۳/۹ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ لیزا اسکاتولین
ناشر : روشا
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ جوی فیلدینگ
ناشر : روشا
۳/۸ از ۵
۱ ۱