علی‌اصغر حداد

علی‌اصغر حداد

رمان‌های ترجمه شده توسط علی‌اصغر حداد تعداد : ۲۷
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۹۰ ۳۹
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۳۲ ۱۴
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
ناشر : تجربه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ توماس مان
ناشر : ماهی
۴/۷ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۱۷ ۶
نویسنده :‌ آرتور شنیتسلر
ناشر : نیلوفر
۳/۴ از ۵
۲
ناشر : تجربه
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : ماهی
۳/۹ از ۵
۷ ۲
ناشر : تجربه
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ یورک بکر
ناشر : ماهی
۴/۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ماکس فریش
ناشر : ماهی
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ آرتور شنیتسلر
ناشر : تجربه
۳/۸ از ۵
ناشر : تجربه
۳/۳ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آنا زگرس
ناشر : اشاره
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنا زگرس
ناشر : اشاره
۰ از ۵
نویسنده :‌ توماس برنهارت
ناشر : تجربه
۰ از ۵
نویسنده :‌ پتر هاندکه
ناشر : تجربه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ پتر هاندکه
ناشر : تجربه
۰ از ۵
نویسنده :‌ آرتور شنیتسلر
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ماکس فریش
ناشر : ماهی
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنا زاگرس
ناشر : ماهی
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ هرمان هسه
ناشر : ماهی
۰ از ۵
نویسنده :‌ آرتور شنیتسلر
ناشر : ماهی
۴/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ توماس برنهارد
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پتر هاندکه
ناشر : چشمه
۰ از ۵
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : تجربه
۳/۶ از ۵
ناشر : لاهیتا
۳/۵ از ۵