پل استر

پل استر

Paul Auster
Newark, New Jersey

پل بنجامین اُوستر نویسنده، فیلمنامه‌نویس، شاعر و مترجم آمریکایی است. او متولد نیوآرک نیوجرزی است. شهرت او بیشتر به خاطر مجموعهٔ سه‌گانه نیویورک است. همچنین از فیلم‌نامه‌های او می‌توان به لولو روی پل اشاره کرد.


رمان‌های پل استر تعداد : ۳۳
نویسنده :‌ پل استر
۳/۸ از ۵
۱۸ ۶
نویسنده :‌ پل استر
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۴/۲ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ پل استر
۴/۶ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ پل استر
۲/۵ از ۵
۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : نیلا
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : چشمه
۲/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
۳/۵ از ۵
۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۴ از ۵
۱۲ ۲
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : نیلا
۲/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ پل استر
۳/۹ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ پل استر
۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : مروارید
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۴
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۳ از ۵
۳
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۱۰ ۵
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۴/۶ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ پل استر
۴/۴ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ پل استر
ناشر : مروارید
۴ از ۵
۹ ۴
نویسنده :‌ پل استر
۴/۵ از ۵
۱۵ ۹