دارن شان

دارن شان

Darren O'Shaughnessy
London

وی در سه سالگی مدرسه را آغاز کرد، او بسیار نا آرام بود به همین دلیل هیچ مهد کودکی او را قبول نمی‌کرد. در ۶ سالگی با خانواده خود به ایرلند مهاجرت کرد. او پس از گذراندن دوره کالج، دو سال در یک شبکه تلویزیونی به کار پرداخت و پس از آن برای همیشه فقط نوشت. ظهور دارن شان با کتاب Ayuamarca آغاز شد که در سال ۱۹۹۹ به فروش رفت. او در ژانویه ۲۰۰۰ کتابی برای کودکان با نام Cirque Du Freak(سیرک عجایب) نوشت. او این کتاب را بیشتر برای سرگرمی نوشت و با دو کتاب دیگر که برای بزرگسالان نوشته بود، روانه بازار کرد اما این کتاب بسیار مورد توجه قرار گرفت خصوصا، وقتی که کمپانی وارنر بروز پیشنهاد ساخت فیلمی بر مبنای این کتاب را داد. او که پیش بینی این فروش را نمی‌کرد نویسندگی را ادامه داد ولی برای کودکان! در طول ۵ سال او ۱۱ کتاب دیگر این مجموعه را نوشت. این کتاب‌ها در ۲۸ کشور(که البته صد در صد کشورهایی هم کپی‌هایی از آن‌ها را استفاده می‌کنند!) و در ۲۰ زبان ترجمه شد و حدود ۸٫۹ میلیون فروش رفت. وارنر بروز هیچ وقت فیلم هیچ کدام از کتاب‌ها را نساخت و اجازهٔ ساخت فیلم دوباره به دارن شان بازگشت. در سال ۲۰۰۵ دارن شان اجازه ساخت فیلم‌ها را به کمپانی Universal Studios فروخت.


رمان‌های دارن شان تعداد : ۴۶
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۱۳ ۶
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۱ از ۵
۹ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۳/۸ از ۵
۱۱ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۱۲ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۱ از ۵
۱۰ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۱۱ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : موج
۰ از ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۲/۷ از ۵
۱۰ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۳/۹ از ۵
۱۴ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۱ از ۵
۱۰ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۱۳ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۱۱ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۹ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۱ از ۵
۱۰ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : بنفشه
۳/۶ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : بنفشه
۴/۲ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۸ ۶
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۵ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۳/۸ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۴ از ۵
۱۰ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۹ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۱ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۹ ۶
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۹ ۸
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۱ از ۵
۸ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۴ از ۵
۵ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۳/۵ از ۵
۱۱ ۶
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۴ از ۵
۸ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۴ از ۵
۸ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۴ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۶ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۲ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۶ از ۵
۶ ۴
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۳ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۴/۴ از ۵
۱۲ ۶
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : قدیانی
۲/۹ از ۵
۱۳ ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : ویدا
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ دارن شان
ناشر : موج
۴/۱ از ۵