رولد دال

رولد دال

Roald Dahl
Llandaff, Cardiff, Wales

رولد دال، داستان‌نویس و فیلم‌نامه‌نویس اهل ویلز بریتانیا و از مشهورترین نویسنده‌های انگلیسی، که والدینش نروژی‌الاصل بودند و اوج شکوفایی او به عنوان نویسنده برای کودکان و بزرگسالان در دهه ۱۹۴۰ بود. مهم‌ترین آثار او چارلی و کارخانه شکلات سازی، جیمز و هلوی غول پیکر، ماتیلدا و داستان‌های چشم‌نداشتنی است. بیشتر آثار او به فیلم در آمده‌است.


رمان‌های رولد دال تعداد : ۳۰
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۹ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : سپاس
۰ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : سپاس
۲/۱ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
۴/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : افق
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : افق
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۵ از ۵
۴
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۹ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : سپاس
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۷ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : قطره
۴/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : سپاس
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۶ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : چشمه
۴/۲ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : ذکر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : چشمه
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۴ از ۵
۲ ۳
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مهتاب
۰ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : سپاس
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : سپاس
۳/۷ از ۵