برتولت برشت

برتولت برشت

برتولت برشت

برشت سرودن شعرهایش را در ۱۵سالگی و پیش از نمایشنامه‌نویسی آغاز کرد. نخستین سروده‌هایش را بین سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ سرود و آنها را در نشریات محلی منتشر کرد. در سال ۱۹۱۸، هنگامی که به خدمت سربازی اعزام شد، افزون بر کار در بیمارستان نظامی پشت جبهه، سروده‌هایش را همراه با نواختن گیتار برای سربازان می‌خواند و آنها را مجذوب نوای گرم و سرود دلنشین خود می‌کرد. شعرهای نمایشی برشت را از مهم‌ترین آثار او دانسته‌اند. اینها شعرهایی هستند که به صورت سرود، تصنیف یا ترانه وارد نمایشنامه‌های او شده و به مناسبت‌های موضوعی خاص یا برای غنا بخشیدن به موضوع و افزایش اثرگذاری، به صورت پیش‌درآمد، میان‌پرده، مؤخره یا در میان متن آورده‌شده‌اند. این شعرها اغلب طنزآمیز یا هزل‌آمیز هستند و زیر پوستهٔ شوخ‌طبعانهٔ خود مفاهیم بسیار جدی و آگاه‌کننده داشته و پیام‌رسان ایده‌های نقادانه و اجتماعی برشت هستند. بیشتر نمایشنامه‌های برشت دربرگیرندهٔ یک یا چند سرود، ترانه و شعر است.


رمان‌های برتولت برشت تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : خوارزمی
۳/۳ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : مروارید
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : خوارزمی
۳/۳ از ۵
۳ ۳
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نشر بان
۰ از ۵
نویسنده :‌ برتولت برشت
۴ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : قطره
۲/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : قطره
۴/۳ از ۵
۷ ۴
نویسنده :‌ برتولت برشت
۳/۹ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ برتولت برشت
۳/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : خوارزمی
۴/۶ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : مشکی
۴/۳ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ برتولت برشت
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : فردا
۳/۲ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلا
۰ از ۵
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۶ ۶