غلام‌حسین ساعدی

غلام‌حسین ساعدی

غلامحسین ساعدی
Tabriz

غلامحسین ساعدی همچنین معروف با نام مستعارِ گوهرِ مراد، نویسنده و پزشک ایرانی بود. ساعدی نمایشنامه نیز می‌نوشت و پس از بهرام بیضایی و اکبر رادی از نامدارترین نمایشنامه‌نویسان زبان فارسی در روزگار خود به شمار می‌رفت.


رمان‌های غلام‌حسین ساعدی تعداد : ۲۳
ناشر : نگاه
۰ از ۵
تهیه کتاب 5 نمایش‌نامه از انقلاب مشروطیت
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
تهیه کتاب آشغالدونی
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب آشفته‌حالان بیداربخت
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۱ تهیه کتاب آی بی کلاه آی با کلاه
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
تهیه کتاب تاتار خندان
ناشر : نگاه
۴/۷ از ۵
۳ ۳ تهیه کتاب ترس و لرز تهیه کتاب ترس و لرز
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱ تهیه کتاب جانشین تهیه کتاب جانشین
ناشر : نگاه
۲/۸ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب چوب به دست‌های ورزیل
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
تهیه کتاب خانه روشنی
۳ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب دیکته و زاویه (2 نمایش‌نامه)
ناشر : نگاه
۲/۸ از ۵
۴ ۲ تهیه کتاب شب‌نشینی با شکوه
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
۱ تهیه کتاب ضحاک (نمایش‌نامه در 5 پرده)
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۸ ۵ تهیه کتاب عزاداران بیل تهیه کتاب عزاداران بیل
ناشر : نگاه
۴/۱ از ۵
۲ ۱ تهیه کتاب غریبه در شهر
ناشر : ماه ریز
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۱ ۱ تهیه کتاب مار در معبد
۰ از ۵
۳/۵ از ۵
تهیه کتاب محاکمه میرزارضای کرمانی
ناشر : ماه ریز
۳/۶ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
تهیه کتاب وای بر مغلوب
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۱ ۲ تهیه کتاب کلاته گل (نمایش‌نامه در 3 پرده)