غلام‌حسین ساعدی

غلام‌حسین ساعدی

غلامحسین ساعدی
Tabriz

غلامحسین ساعدی همچنین معروف با نام مستعارِ گوهرِ مراد، نویسنده و پزشک ایرانی بود. ساعدی نمایشنامه نیز می‌نوشت و پس از بهرام بیضایی و اکبر رادی از نامدارترین نمایشنامه‌نویسان زبان فارسی در روزگار خود به شمار می‌رفت.


رمان‌های غلام‌حسین ساعدی تعداد : ۲۳
ناشر : نگاه
۰ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۷ از ۵
۳ ۳
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۲/۸ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
۳ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
۱ ۱
ناشر : نگاه
۲/۸ از ۵
۴ ۲
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۸ ۵
ناشر : نگاه
۴/۱ از ۵
۲ ۱
ناشر : ماه ریز
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
۰ از ۵
۳/۵ از ۵
ناشر : ماه ریز
۳/۶ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۱ ۲