کیومرث پارسای

کیومرث پارسای

رمان‌های ترجمه شده توسط کیومرث پارسای تعداد : ۴۸
نویسنده :‌ نواح گوردون
۴/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : شیرین
۳/۹ از ۵
۲ ۱
ناشر : آریابان
۴/۳ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۴/۴ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : سمیر
۲/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : ناژ
۳/۷ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ میلان کوندرا
ناشر : علم
۳/۸ از ۵
۲۲ ۱۲
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
ناشر : روزگار
۴/۴ از ۵
۵۹ ۶۷
ناشر : سمیر
۰ از ۵
۱ ۱
ناشر : روزگار
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۳/۸ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ مصطفی چترچی
ناشر : هنرکده
۴/۵ از ۵
۱
ناشر : آریابان
۴/۴ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ الکساندر دوما
ناشر : علم
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ ماری رنولت
ناشر : سمیر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : ناژ
۴/۱ از ۵
۶۹ ۶۱
نویسنده :‌ خولیو کورتاسار
ناشر : علم
۴/۴ از ۵
۷ ۴
ناشر : آریابان
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : سمیر
۲/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آن انرایت
ناشر : روزگار
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : روزگار
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : هنرکده
۴/۲ از ۵
۵ ۱
ناشر : علم
۳/۹ از ۵
۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : نی نگار
۴ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : ناژ
۴/۲ از ۵
۴ ۲
ناشر : آریابان
۴ از ۵
ناشر : علم
۴/۸ از ۵
۲
ناشر : آریابان
۳/۷ از ۵
۴۱ ۲۰
ناشر : روزگار
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ مارک تواین
ناشر : ناژ
۳/۹ از ۵
ناشر : آریابان
۳/۸ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ پائولو کوئیلو
ناشر : علم
۰ از ۵
نویسنده :‌ پائولو کوئیلو
ناشر : نی نگار
۴ از ۵
۹ ۹
نویسنده :‌ آنتونیو سولر
ناشر : اخوان
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ مصطفی چترچی
ناشر : هنرکده
۰ از ۵
نویسنده :‌ بتی اسمیت
ناشر : هنرکده
۲ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
۳/۹ از ۵
۳
ناشر : آریابان
۴/۶ از ۵
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : کلبه
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ رومن گاری
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : جامی
۰ از ۵
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : چلچله
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : یوبان
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ژوزه ساراماگو
ناشر : علم
۳/۸ از ۵
۱
ناشر : آریابان
۴ از ۵
ناشر : آریابان
۰ از ۵
ناشر : آریابان
۴/۷ از ۵
۳ ۲