کارلوس فوئنتس

کارلوس فوئنتس

Carlos Fuentas
رمان‌های کارلوس فوئنتس تعداد : ۱۸
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : نی
۳/۲ از ۵
۹ ۲ تهیه کتاب آئورا
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : گل آذین
۰ از ۵
۳ تهیه کتاب آواز خنیاگران کور (مجموعه داستان‌های کوتاه) تهیه کتاب آواز خنیاگران کور (مجموعه داستان‌های کوتاه)
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : نیلا
۴/۳ از ۵
۱ تهیه کتاب ارکیده‌ها در مهتاب
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
۳/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : آگاه
۴/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ققنوس
۴/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۴/۶ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : آگاه
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ققنوس
۴/۶ از ۵
۱ تهیه کتاب گربه مادرم
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : طرح نو
۳/۶ از ۵
۶ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : نگاه
۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : مروارید
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ کارلوس فوئنتس
ناشر : ماهی
۳/۸ از ۵
۹ ۲