گیتا گرکانی

گیتا گرکانی

رمان‌های ترجمه شده توسط گیتا گرکانی تعداد : ۳۵
ناشر : کاروان
۳/۶ از ۵
ناشر : کاروان
۴/۳ از ۵
۳
۳/۵ از ۵
۱
۳/۷ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ مارک هادون
ناشر : کاروان
۴/۷ از ۵
۵ ۱
۴/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : چشمه
۴/۲ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ روی آروندهاتی
ناشر : علم
۴ از ۵
۵ ۲
ناشر : کاروان
۴ از ۵
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : کاروان
۱/۲ از ۵
۳ ۳
۴/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ استیو ماس
ناشر : قطره
۳/۸ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ سو مونک کید
ناشر : کاروان
۱/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ میچ آلبوم
ناشر : قطره
۴ از ۵
۵ ۲
۴/۲ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : چشمه
۳/۷ از ۵
ناشر : کاروان
۴/۷ از ۵
۳ ۲
۲/۹ از ۵
۴/۳ از ۵
۲ ۱
۴ از ۵
نویسنده :‌ رودمن فیلبریک
ناشر : کاروان
۴ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ جومپا لاهیری
ناشر : علم
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ دیوید پلتزر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ مت هیگ
ناشر : هیرمند
۰ از ۵
۱
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
۲ ۲
۴/۱ از ۵
۴/۱ از ۵
۴ از ۵
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ نیک هورنبای
۰ از ۵
نویسنده :‌ مت هیگ
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ مت هیگ
ناشر : هیرمند
۰ از ۵
نویسنده :‌ مین جین لی
ناشر : هیرمند
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ سو کلبولد
۰ از ۵