آلبر کامو

آلبر کامو

Albert Camus
Mondovi

آلبر کامو (به فرانسوی: Albert Camus) (زادهٔ ۷ نوامبر ۱۹۱۳ - درگذشتهٔ ۴ ژانویه ۱۹۶۰). نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار الجزایری-فرانسوی‌تبار بود. او یکی از فلاسفهٔ بزرگ قرن بیستم و از جمله نویسندگان مشهور و خالق کتاب بیگانه است. کامو در سال ۱۹۵۷ به خاطر «آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر می‌پردازد»[۴] برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات شد. آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ جوان‌ترین برندهٔ جایزهٔ نوبل و همچنین نخستین نویسندهٔ زادهٔ قارهٔ آفریقا است که این عنوان را کسب کرده است.[۵] همچنین کامو در بین برندگان نوبل ادبیات، کمترین طول عمر را دارد و دو سال پس از بردن جایزهٔ نوبل در یک سانحهٔ تصادف درگذشت. با وجود اینکه کامو یکی از متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم شناخته می‌شود او همواره این برچسب خاص را رد می‌کرد.[۶] در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۴۵ کامو هرگونه همراهی با مکاتب ایدئولوژیک را تکذیب می‌کند و می‌گوید:«نه، من اگزیستانتیالیست نیستم. من و ژان پل سارتر از اینکه نام‌مان اینگونه برچسب می‌خورد متعجب می‌شویم.»[۷] او در کتاب یاغی می‌نویسد که تمام عمر خود را صرف مبارزه با فلسفهٔ پوچ‌گرایی کرده‌است و عمیقا به آزادی‌های فردی اعتقاد دارد.


رمان‌های آلبر کامو تعداد : ۴۷
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : افراز
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۳ از ۵
۸ ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : پرسش
۴/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۲ از ۵
۲۲۹ ۱۵۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
۴/۱ از ۵
۹۵ ۶۰
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : یاران
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
۲/۷ از ۵
۴
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ققنوس
۳/۹ از ۵
۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۰/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۳/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۱ از ۵
۵ ۳
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۲/۹ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : قطره
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۲ از ۵
۶۹ ۳۳
نویسنده :‌ آلبر کامو
۴/۱ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : مصدق
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : آشیان
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : پارمیس
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نگاه
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۱ از ۵
۸۲ ۴۰
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : چشمه
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : سپاس
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ آلبر کامو
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۶ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۳/۸ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴/۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۲۲ ۱۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : قطره
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۷ از ۵
۴ ۱