آلبر کامو

آلبر کامو

Albert Camus
Mondovi

آلبر کامو (به فرانسوی: Albert Camus) (زادهٔ ۷ نوامبر ۱۹۱۳ - درگذشتهٔ ۴ ژانویه ۱۹۶۰). نویسنده، فیلسوف و روزنامه‌نگار الجزایری-فرانسوی‌تبار بود. او یکی از فلاسفهٔ بزرگ قرن بیستم و از جمله نویسندگان مشهور و خالق کتاب بیگانه است. کامو در سال ۱۹۵۷ به خاطر «آثار مهم ادبی که به روشنی به مشکلات وجدان بشری در عصر حاضر می‌پردازد»[۴] برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات شد. آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ جوان‌ترین برندهٔ جایزهٔ نوبل و همچنین نخستین نویسندهٔ زادهٔ قارهٔ آفریقا است که این عنوان را کسب کرده است.[۵] همچنین کامو در بین برندگان نوبل ادبیات، کمترین طول عمر را دارد و دو سال پس از بردن جایزهٔ نوبل در یک سانحهٔ تصادف درگذشت. با وجود اینکه کامو یکی از متفکران مکتب اگزیستانسیالیسم شناخته می‌شود او همواره این برچسب خاص را رد می‌کرد.[۶] در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۴۵ کامو هرگونه همراهی با مکاتب ایدئولوژیک را تکذیب می‌کند و می‌گوید:«نه، من اگزیستانتیالیست نیستم. من و ژان پل سارتر از اینکه نام‌مان اینگونه برچسب می‌خورد متعجب می‌شویم.»[۷] او در کتاب یاغی می‌نویسد که تمام عمر خود را صرف مبارزه با فلسفهٔ پوچ‌گرایی کرده‌است و عمیقا به آزادی‌های فردی اعتقاد دارد.


رمان‌های آلبر کامو تعداد : ۳۶
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : افراز
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۲ از ۵
۴ ۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
۴ ۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۴ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : پرسش
۴/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴/۳ از ۵
۱۲۵ ۶۷
نویسنده :‌ آلبر کامو
۴/۳ از ۵
۵۲ ۲۷
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : یاران
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
۲/۸ از ۵
۴
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ققنوس
۲/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۲/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۳/۹ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۲/۹ از ۵
۱ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
نویسنده :‌ آلبر کامو
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : قطره
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۲ از ۵
۴۸ ۱۸
نویسنده :‌ آلبر کامو
۳/۹ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : آشیان
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نگاه
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : جامی
۴/۴ از ۵
۵۸ ۲۰
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۹ از ۵
۳ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نگاه
۵ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
۱۱ ۵ خرید از سایت کتابیسم ۲۰ % تخفیف برای کاربران ناولر
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : ماهی
۵ از ۵
۴ ۱