آنا گاوالدا

آنا گاوالدا

Anna Gavalda

آناگاوالدا نویسنده ی موفق فرانسوی است، که از همان دوران کودکی اش شاهد فرسایش عشق در روابط زناشویی بوده است. دخترک نوجوانی بود که والدینش از یکدیگر جدا شدند. در نوجوانی کار می کرد کارهایی از قبیل پیشخدمتی، فروشندگی،بازاریابی آزانس املاک،صندقداری و گل آرایی . و همان جا بود که آموخت: ((زندگی را آموختم.دسته گل های کوچک برای همسران و دسته گل های بزرگ برای معشوقه ها...)). در 22 سالگی با یک دامپزشک فرانسوی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند بنام لوئیس و فیلیسیته است. آنا پس از مدتی از همسرش جدا می شود و کارش را که گاهی آموزگاری و گاهی در مرکز اسناد بود رها و تمام زندگی اش را وقف ادبیات می کند. کتاب اول او (( دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد )) مجموعه داستانی است که بلافاصله پس از انتشار به موفقیت بزرگی در دنیای ادبیات دست یافت. داستان های این کتاب از تجربیات کوچک و روزمره ی زندگی او سرچشمه گرفته است. یکی از خصوصیات بارز سبک نوشته های آنا گاوالدا در این است که بسیار روان، ساده و گفتاری می نویسد .در هر داستان ، عشق همچون زندگی موضوع و محور اساسی است. عشقی که اسرار آمیز و صدمه زننده است. دومین اثر آنا گاوالدا (( من او را دوست داشتم)) یک داستان بلند است. موضوع داستان بسیار متفاوت و به حق تحسین برانگیز است. چنین داستانی از زبان یک نویسنده ی زن می تواند در دنیای ادبیات داستانی بی مانند و خارق العاده باشد. داستان گفتگویی طولانی میان زنی جوان و پدرشوهرش است. شوهر زن بتازگی ترکش کرده و پدر شوهر به منظور دلجویی ، ماجرای عشق جوانی اش را برای او شرح می دهد. برایش می گوید که چگونه عشق بزرگش را به دلیل اشتباهاتش از دست داده است. آنا گاوالدا با توانایی عظیمش در درک احساسات دیگران ، در این داستان اشتیاق مرد متاهل را به یک زن جوان به تصویر می کشد. کندو کاوی بسیار متفاوت و چالش برانگیز . سردرگمی مردی که به خانواده اش تعهد دارد و از طرفی عاشق است. عاشق زنی غیر از همسر خود. این کندو کاو تا جایی ادامه می یابد که مخاطب در جاهایی از داستان حق را به مرد می دهد. در سراسر داستان این قضاوت ادامه پیدا می کند(( او باید به دنبال عشقش برود)). و این باور در جمله ی آخر کتاب قوت می گیرد. آنجا که مرد از دخترکش می گوید و از رفتار سردی که با او داشته. و اینطور نتیجه می گیرد: (( فرزندانم به یک پدر شاد بیشتر از یک پدر افسرده اما متعهد به همسر، نیاز داشتند.)) در این میان علاوه بر پدر، این کودکان هستند که آسیب دیده اند و از پدری شاد و سرزنده محروم شده اند. آثار آنا گاولدا ، توانایی تحسین برانگیز او را - در درک احساسات دیگران ، بخصوص مردان- به خوبی به مخاطب انتقال می دهد.


رمان‌های آنا گاوالدا تعداد : ۲۲
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : افق
۳/۹ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : ماهی
۴/۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۳/۴ از ۵
۴
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : پرتقال
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۴/۱ از ۵
۲
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۳/۵ از ۵
۵۳ ۱۷
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : ماهی
۳/۶ از ۵
۸ ۲
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۳/۸ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۵ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۳/۴ از ۵
۱۱ ۳
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : ماهی
۳/۷ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۴/۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
۳/۵ از ۵
۱